COOKIE BELEID


https://personenencyclopedie.info/
Toegang tot deze Website kan het gebruik van cookies met zich meebrengen. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die worden opgeslagen in de browser die door elke Gebruiker wordt gebruikt - in de verschillende apparaten die kunnen worden gebruikt om te navigeren - zodat de server bepaalde informatie onthoudt die later en alleen door de server die ze heeft geïmplementeerd, kan worden gelezen. Cookies maken het surfen gemakkelijker en gebruiksvriendelijker en brengen geen schade toe aan het surfapparaat.

Cookies zijn automatische procedures voor het verzamelen van informatie met betrekking tot de voorkeuren die de Gebruiker tijdens zijn bezoek aan de Website heeft bepaald, om hem als Gebruiker te herkennen en zijn ervaring en gebruik van de Website te personaliseren, en kunnen bijvoorbeeld ook helpen bij het opsporen en oplossen van fouten.

Informatie die via cookies wordt verzameld, kan de datum en het tijdstip van bezoeken aan de Website, de bekeken pagina's, de op de Website doorgebrachte tijd en de bezochte sites net voor en net na de Website omvatten. Deze cookie maakt het echter niet mogelijk contact op te nemen met het telefoonnummer van de gebruiker of met enig ander persoonlijk contactmiddel. Geen enkele cookie kan informatie van de harde schijf van de Gebruiker halen of persoonlijke informatie stelen. De enige manier waarop de privégegevens van de gebruiker in het Cookiebestand kunnen worden opgenomen, is wanneer de gebruiker die gegevens persoonlijk aan de server verstrekt.

Cookies aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, worden als persoonsgegevens beschouwd. Daarom zal het bovengenoemde Privacybeleid op hen van toepassing zijn. In die zin is voor het gebruik ervan de toestemming van de Gebruiker vereist. Deze toestemming zal worden meegedeeld op basis van een echte keuze, geboden door middel van een bevestigend en positief besluit, vóór de eerste verwerking, verwijderbaar en gedocumenteerd.

Eigen koekjes
Dit zijn cookies die naar de computer of het apparaat van de Gebruiker worden gestuurd en uitsluitend door Noah Birch worden beheerd met het oog op een betere werking van de Website. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de Website en de Inhoud ervan en uw ervaring als Gebruiker te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk de Gebruiker te herkennen als een herhaalde bezoeker van de Website en de inhoud aan te passen om inhoud aan te bieden die is afgestemd op de voorkeuren van de Gebruiker.

Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt en beheerd door externe entiteiten die Noah Birch de door Noah Birch gevraagde diensten verlenen om de website en de gebruikerservaring bij het surfen op de website te verbeteren. De belangrijkste doeleinden waarvoor cookies van derden worden gebruikt, zijn het verkrijgen van toegangsstatistieken en het analyseren van browse-informatie, d.w.z. de manier waarop de Gebruiker met de Website omgaat.

De verkregen informatie heeft bijvoorbeeld betrekking op het aantal bezochte pagina's, de taal, de plaats van het IP-adres van waaruit de gebruiker toegang heeft, het aantal gebruikers dat toegang heeft, de frequentie en de herhaling van de bezoeken, het tijdstip van het bezoek, de gebruikte browser, de operator of het type apparaat van waaruit het bezoek wordt gebracht. Deze informatie wordt gebruikt om de Website te verbeteren en om nieuwe behoeften op te sporen teneinde de Gebruikers Inhoud en/of Dienst van optimale kwaliteit te kunnen aanbieden. In ieder geval wordt de informatie anoniem verzameld en worden trendrapporten van de Website opgesteld zonder individuele gebruikers te identificeren.

U kunt meer informatie krijgen over cookies, informatie over privacy, of de beschrijving van het soort cookies dat wordt gebruikt, hun belangrijkste kenmerken, vervalperiode, enz. raadplegen in de volgende link(s):

https://analytics.google.com/

De met de verstrekking van cookies belaste entiteit(en) kan (kunnen) deze informatie aan derden doorgeven, mits dit bij wet is voorgeschreven of het een derde betreft die deze informatie voor deze entiteiten verwerkt.

Sociale media cookies
Noah Birch integreert social media plugins, die toegang tot social media vanaf de Website mogelijk maken. Om deze reden kunnen social media cookies worden opgeslagen in de browser van de Gebruiker. De eigenaars van deze sociale netwerken hebben hun eigen beleid inzake gegevensbescherming en cookies, en zijn in elk geval zelf verantwoordelijk voor hun eigen bestanden en hun eigen privacypraktijken. De gebruiker dient zich tot hen te wenden voor informatie over deze cookies en, in voorkomend geval, de verwerking van persoonsgegevens. Uitsluitend ter informatie worden hieronder de links aangegeven waar u dit privacybeleid en/of cookies kunt raadplegen:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Uitschakelen, weigeren en verwijderen van cookies
De Gebruiker kan de op zijn apparaat geïnstalleerde cookies - geheel of gedeeltelijk - uitschakelen, weigeren en verwijderen door zijn browser te configureren (met inbegrip van bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Safari, Explorer). In dit verband kunnen de procedures voor het weigeren en verwijderen van cookies verschillen van internetbrowser tot internetbrowser. Bijgevolg moet de Gebruiker de instructies volgen van de Internetbrowser die hij gebruikt. Indien u het gebruik van cookies - geheel of gedeeltelijk - weigert, kunt u de Website blijven gebruiken, hoewel het gebruik van sommige functies ervan beperkt kan zijn.

Go up

We gebruiken Cokkies Meer info