🥇 Wat is de Afore Coppel en hoe werkt het? Vereisten 2021

We gaan afrekenen met Quantgemfx, een specifiek probleem voor Mexico, zoals de Afore Coppel. Hiervoor willen we een gids maken op basis van informatie van dezelfde officiële website. Op deze manier bieden we de meest nauwkeurige en actuele informatie mogelijk. Laten we beginnen

🆘 Wat is Afore Coppel?

Afore Coppel, is het acroniem voor een Retirement Fund Administrator, dat in andere landen bekend staat als pensioenplannen. Afore Coppel is een financiële onderneming die is geautoriseerd door de SHCP, dat wil zeggen de minister van Financiën en Staatskrediet van Mexico. Het staat op zijn beurt onder toezicht van CONSAR, de afkorting van de Nationale Commissie van het Pensioenspaarstelsel.

📌 Wie kan een Afore-account hebben?

Elke Mexicaan die is aangesloten bij de IMSS, het Instituto Mexicano del Seguro Social. In feite moeten alle Mexicanen noodzakelijkerwijs een pensioensysteem hebben en kunnen ze hun Afore kiezen.

⏳ Hoe werken de Afores?

Als financiële instellingen die zich toeleggen op het beheer van de middelen van werknemers, is het hun belangrijkste taak om besparingen te laten groeien. Het zijn professionele bedrijven die voor ons geld zullen zorgen voor ons toekomstige pensioen.

🔢 Hoofdfuncties van Afore Coppel

De belangrijkste functies van een AFORE zijn:

Open, beheer en beheer individuele accounts

Ze geven informatie over het SAR-systeem (Retirement Savings System)

Het heeft een gespecialiseerde afdeling voor klantenservice over klachten en claims

Ze maken overschrijvingen SAR 92-97 naar uw individuele account

Ze bieden rekeningafschriften

Ze hebben een SIEFORE, dat wil zeggen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het beleggen van ons pensioenspaargeld. Op deze manier krijgen werknemers met een laag risico rendement op hun spaargeld

Afore Coppel is op zijn beurt verantwoordelijk voor het registreren van de middelen die overeenkomen met zijn subaccount voor huisvesting

🔍 Houd bij het kiezen van een Afore rekening met het volgende

  • COMMISSIES​ Dit type financiële instelling brengt verschillende provisieniveaus in rekening. Hoewel ze ons lage commissies lijken, zal een verschil van één punt een zeer aanzienlijk verschil zijn in het uiteindelijke bedrag dat bij onze opname moet worden ontvangen.
  • PRESTATIE​ Afore Coppel biedt u, net als de rest van de bedrijven, rendement in de vorm van rente voor het beheer van uw middelen. Elke Afore biedt verschillende retouren, dus het is belangrijk om terug te rapporteren. Dit aspect heeft ook een grote invloed op de hoogte van uw pensioenspaargeld.

  • DIENSTEN. Elke AFORE kan u aanvullende diensten aanbieden naast de wettelijk vereiste diensten. Diensten zoals het sturen van meer rekeningafschriften, de mogelijkheid om uw saldo te controleren, meer filialen hebben en kortingen geven op de provisies die voor anciënniteit in rekening worden gebracht, onder andere.

⚠️ Waarom brengt Afore Coppel commissies in rekening?

Er zijn verschillende redenen waarom Afore Coppel, net als elke andere financiële instelling, provisies in rekening brengt. We gaan er enkele opsommen, in dit specifieke geval:

  • Ze beheren de rekeningen van werknemers. Daarom voeren ze een werk uit van het registreren van bijdragen, die hun individuele account zullen invoeren
  • Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun vermogen om er een rendement op te behalen
  • Op het moment van onze pensionering zijn de Afores verantwoordelijk voor het leveren van de middelen van de individuele rekening aan de instelling die ze verkiezen om het pensioen te contracteren
  • Ze moeten u hun rekeninguittreksels sturen en hen advies geven

💸 Wat gebeurt er met mijn Afore als ik stop met werken?

Het kapitaal dat u tot nu toe heeft opgebouwd, blijft tot het moment van pensionering renderen. U stopt gewoon met het toevoegen van nieuw kapitaal aan uw pensioenregeling.

📝 Hoe registreer ik me voor een Afore?

Op het moment dat we de AFORE kiezen die onze individuele account zal beheren, hoeven we alleen naar de kantoren van de Administrator te gaan. Een andere optie is om de diensten van een promotor-agent van AFORE aan te vragen en zo de bijbehorende procedures te kunnen starten.

De gekozen Afore moet ons een formaat geven waarin alle door de AFORES in rekening gebrachte commissies verschijnen. Op deze manier weten we wie minder vraagt ​​en wie meer commissies vraagt, wat ons zal helpen een betere beslissing te nemen. Zonder handtekening wordt het registratieverzoek niet in behandeling genomen.

Overige eisen die als bijlage bij de aanvraag moeten worden ingediend:

  • Het burgerservicenummer met 11 posities, hetzelfde als dat op uw IMSS Pink Sheet
  • Originele en eenvoudige kopie van de geboorteakte of CURP-certificaat.
  • Originele en gewone kopie van een identiteitsbewijs met foto.

📈 Andere opties voor onze retraite ...

Hoewel het wettelijk verplicht is Afore te hebben, kunnen we ons spaargeld altijd aanvullen als we met pensioen gaan. Er zijn opties met een hogere winstgevendheid dan we kunnen krijgen met Afore Coppel. Opties die alleen commissies in rekening brengen over de behaalde winst, en nooit over uw kapitaal of initiële besparingen.

Bij Quantgemfx zijn we al jaren op zoek naar een hoger rendement voor het spaargeld van beleggers.

Om ons bekend te maken in Mexico hebben we VOOR EEN BEPERKTE TIJD een beheerd account gecreëerd waar u vanaf $ 250 kunt investeren in een gereguleerde broker in Europa.

📣 Andere veelgestelde vragen ...

✅ Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan in Mexico en betaald worden vanuit de Afore?

Om met pensioen te kunnen gaan, moet u 65 worden of recht hebben op een soort pensioen wegens werkloosheid, ouderdom, arbeidsongeschiktheid, risico op werk of arbeidsongeschiktheid

✅ Wat moet ik doen als mijn werkgever geen SAR-betalingen doet?

Als er vermoedens bestaan ​​dat de werkgever de SAR-uitkeringen niet doet, moet dit kenbaar worden gemaakt aan het IMSS en INFONAVIT. Op deze manier kunnen deze organen hun controlebevoegdheden uitoefenen en de betrokken werkgever de betalingen eisen die niet hebben betaald. Zodra de bronnen zijn hersteld, worden ze doorgestuurd naar de AFORE waarin ze zijn geregistreerd.

✅ Wat is de CONDUSEF?

Het is de Nationale Commissie voor de bescherming en verdediging van gebruikers van financiële diensten. Zijn functie is het bevorderen, adviseren, beschermen en verdedigen van de belangen van gebruikers van financiële diensten in Mexico.

Overzicht

🥇 Wat is Afore Coppel en hoe werkt het?

Artikel naam

🥇 Wat is Afore Coppel en hoe werkt het?

Omschrijving

📣 Afore Coppel is een door de SHCP geautoriseerd financieel bedrijf. Verantwoordelijk voor het beheer van de pensioenfondsen in Mexico

Auteur

Daniel Gonzalez

Naam uitgever

Quantgemfx

Logo van de uitgever

Go up

We gebruiken Cokkies Meer info