🥇 Huisvestingssteun voor 2019 en 2020

Als u overweegt een huis te kopen, te verhuren of te rehabiliteren, is het wellicht interessant om te weten dat er een reeks staatssteun is waarvoor u kunt profiteren. Lees verder als u meer wilt weten.

De regering keurde een staatshuisvestingsplan goed (Plan Estatal de Vivienda 2019-2021) waarmee ze in aanmerking kunnen komen voor steun voor de huur, verwerving of rehabilitatie van hun gewone verblijfplaats.

We zullen uitleggen waaruit deze beurzen bestaan, de vereisten om toegang te krijgen en hoe u ze kunt aanvragen.

Welke hulp heeft het Staatshuisvestingsplan 2018-2021?

De regering heeft de steun van het Staatshuisvestingsplan 2018-2021 goedgekeurd, dat zal worden beheerd door de autonome gemeenschappen en dat in het geval dat een persoon een begunstigde is, deze met terugwerkende kracht zou worden toegepast.

Het plan voorziet in het toewijzen van de volgende geldbedragen voor elk van de jaren:

  • 2018: 357 miljoen euro.
  • 2019: 364 miljoen euro.
  • 2020: 372 miljoen euro.

Het plan is gebaseerd op een reeks subsidies voor de huur en aankoop van de woning, alsook voor de aanpassing en rehabilitatie ervan. Op deze manier wordt hun toegankelijkheid bevorderd voor ouderen en gehandicapten.

Het plan voorafgaand aan dit plan was 2013-2016 en verschillende steunmaatregelen werden gepresenteerd en werden tot eind 2017 toegekend aan meer dan 100.000 gezinnen (aangezien het werd verlengd in afwachting van de ontwikkeling van een nieuw plan). Het huidige plan bevat een noviteit om het voor jongeren gemakkelijker te maken om een ​​huis te kopen.

Hulp bij het verwerven van een woning door jongeren

Bij het verwerven van een woning kan de steun oplopen tot 20% van de waarde van de woning. Stel een maximumbedrag van 10.800 euro in.

De vereisten om deze hulp aan te vragen zijn de volgende:

  1. Mensen die een huis kopen in een gemeente met minder dan 5.000 inwoners, moeten jonger zijn dan 35 jaar (op het moment dat de aanvraag wordt geformaliseerd) en ze moeten in staat zijn om een ​​publiek of privaat contract voor de aankoop of verkoop te ondertekenen.
  2. De begunstigde mag een inkomen hebben dat niet hoger is dan driemaal de IPREM (of wat hetzelfde is, het mag niet hoger zijn dan € 1.613,52 per maand). Dit zal het geval zijn behalve in speciale gevallen zoals voorzien door de wet met een bovengrens: tot 4 keer de IPREM in gevallen van grote gezinnen of mensen met een handicap en tot 5 keer wanneer het gaat om grote gezinnen van een speciale categorie of van mensen met een bepaalde handicap.
  3. Dat de maximale prijs van het huis inclusief belastingen niet hoger is dan 100.000 euro.
  4. De woning moet bewoond worden binnen een periode van drie maanden vanaf de oplevering en de gewone en permanente verblijfplaats moet er gedurende minimaal 5 jaar gevestigd zijn. Deze periode kan korter zijn in het geval van noodzakelijke adreswijzigingen om werkredenen of voor veranderingen in de gezinssituatie; daarom moet het totale bedrag van wat is verkregen uit de vorige opnieuw worden geïnvesteerd in de nieuwe gewone verblijfplaats.
  5. U mag geen eigenaar zijn van een ander huis in Spanje, behalve in gevallen waarin u, zelfs als u de eigenaar ervan bent, er geen toegang toe kunt hebben om een ​​van de onderstaande redenen: scheiding of echtscheiding, ontoegankelijk huis vanwege een handicap van een van de familieleden en elke oorzaak buiten de controle van de eigenaar.

Steun voor huurwoningen voor alle leeftijden

Elk van de gemeenschappen heeft zijn eigen huurhulpsysteem ontwikkeld dat is gebaseerd op het staatsplan. Om hier meer over te weten te komen, gaat u het beste naar de betreffende autoriteit binnen uw autonome gemeenschap.

Steun voor rehabilitatie van woningen

Het nieuwe plan omvat ook een reeks subsidies om de renovatie van woongebouwen mogelijk te maken. Het idee is om energie-efficiëntie te bevorderen en deze aan te passen voor meer mobiliteit. Het punt dat voor potentiële begunstigden het meest interessant is, is dat voor het eerst eengezinswoningen en woningen binnen een gebouw afzonderlijk worden meegerekend. Hulp bij revalidatie wordt bij voorkeur verleend aan woningen die ouder zijn dan 1996.

Bij een algemeen karakter voor energieverbetering zullen deze subsidies maximaal 40% van de investering bedragen. Deze beurzen zijn bedoeld om de toegankelijkheid te verbeteren voor mensen ouder dan 65 jaar, mensen met een handicap of met een inkomen van minder dan 3 keer de IPREM. Deze kunnen oplopen tot 75% van de investering. In het geval van jongeren die op het platteland wonen (gemeenten met minder dan 5.000 inwoners) kan de rehabilitatiehulp oplopen tot 12.000 euro per woning, met een beperking tot 40% van de investering.

Promotie van huurwoningen

Er zal ook steun worden verleend voor particuliere bouwprojecten voor huurwoningen. Ze moeten voor dit doel minimaal 25 jaar worden gebruikt, waarbij de maximale huurprijzen en prijzen worden bepaald en gemoduleerd in overeenstemming met de maximale inkomensniveaus die zijn vastgesteld voor de huurder of verkrijger.

De steun voor publieke of private ontwikkelaars bedraagt ​​36.750 euro per woning (tot maximaal 50% van de investering), zodat zij verhuur aanbieden tot 5,5 euro per vierkante meter en tot 31.500 euro per woning (beperkt tot 40% van de investering). de investering). Dit is zodat ze verhuur aanbieden tot 7 euro per vierkante meter.

@BuienRadarNL

Overzicht

Huisvestingssteun voor 2019 en 2020

Artikel naam

Huisvestingssteun voor 2019 en 2020

Omschrijving

📣 Als u overweegt een huis te kopen, te verhuren of te rehabiliteren, is het wellicht interessant om te weten dat er staatssteun is

Auteur

Quantgemfx

Naam uitgever

QuantGemFX

Logo van de uitgever

Go up

We gebruiken Cokkies Meer info